2D·3D Animation

Typhoon simulation (2019)

소원이의 영화같은 극한 하루 4D입체영상 (2019)

긴급상황! 협곡을 탈출하라 (2018)

우리 두리 엄마를 찾아주세요!(2018)

다시 건강해지는 물의 요정(2017)

법영웅 도와줘요 (2017)

삼척생산기지 (2015)

INNOTECHMEDIA
Head Office : 406, B dong, 283, Bupyeong-daero, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
Branch Office : 605, SHINHAN INNOPLEX, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul
Tel : 02-6111- 0033, 6111-0056 / Fax : 02-6111-0055 / Email : innotech72@hanmail.net
Copyright 2018 INNOTECHMEDIA. All Rights Reserved.